counter

μετρητής επισκεψιμότητας

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ


Νίκο Χρόνια Πολλά!

Θυμίζω κατ'αρχάς ποιούς αφορά η είσπραξη των αναλογούντων ποσών από τους πλειστηριασμούς Μαϊου 2013 (είναι όσοι έκαναν αγωγή τον Απρίλιο 2013):
Αγγελοπούλου Αλαγιάννης Αλεξόπουλος Αντάλιαλη Αποστολόπουλος Αρβανάκος Αρναούτης Βεντουρής Βερρής Βουβαλίδης
Βουγιουκλής  Ν. Βουγιουκλής Χ. Βρύσαλης Γεωργίου Γιακουμέλου Γιαννόπουλος Γκιόζου Γουργούλης Δελημάρκου Διασάκος
Δοντάς Ευθυμιάδης Ζάγουρας Ζαχαριουδάκης Ζερμπίνη Ζερμπίνης Ζυμάρης Θειακάκη Ιωαννίδου Κακουλάκης Καλλιπολίτης
Καραβίδας Καραβιώτης Καραμίντζιος Κατσαρός Κατσίμπρας Κατσούλης Κεραμιδάς Κοκκίδου Κολομτσάς Α.Κονδύλη Ο.Κονδύλη Κονταξής Κοντογιάννης Κοντράρου Κορρέ Κουραμά Κυριαζής Κύριος Κωστάκος Κώστογλου Λένης Λιάπης Λιγνός Λουκά Μαγγιώρου Μαζιώτης Μαθιούδης Μανώλαρος Μητρέλος Μικρούλης Μουστάκας Μουτζούρη Μπακοπούλου 
Μπατσής Μπίνιος Μπουγέτσας Αθ. του Γεωργίου Μπουγέτσας Αθ.του Κων/νου Μπούσιας Νικολάκη Ξενάκη Ξενοπούλου
Οικονόμου Παϊσιος Παληαλέξης Παναγιώτου Παπαδογεωργού Παπαδόπουλος Παπουτσάκη Παππάς Παρσαλίδου Πάτρας
Πέρρος Πέτρου Πήττας Πίτσος Πλασταράς Πολυκανδρίτης Πονήρας Σαμαράς Σίψης Σουλίου Σταμάτης Στόκα Σωτηρόπουλος
Ταμβακίδου Τιτάκη Τριανταφύλλου Τρίκκα Τσάμης Τσαμουρτζής Τσιακόπουλος Τσικόπουλος Τσίντζου Φαρδέλας Φούκας
Φουρτούνη Φραγκισκάτος Φωτιάδης Χαρχαντή Χατζηθάνου Χατζηκομνίτσας Χουζούρης Ψωρομίτας Delija Μακρυκωστα
Σκριβάνου Σφέτκου Χαλκούτσου
Από τους ανωτέρω λείπουν αρκετά ΙΒΑΝ (κάποιοι έστειλαν με τις εξουσιοδοτήσεις χωρίς όμως να ξαναγράψουν το όνομα οπότε υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης) και συγκεκριμένα: 
 Βεντουρής  Βουγιουκλής Χ. Βρύσαλης Γεωργίου  Δελημάρκου  Ζάγουρας  Ζερμπίνη Ζερμπίνης Ζυμάρης Θειακάκη Ιωαννίδου Κακουλάκης  Καραμίντζιος Κατσαρός  Κατσούλης  Κοκκίδου Κολομτσάς Α.Κονδύλη  Κουραμά Κώστογλου Λένης  Μαγγιώρου Μαζιώτης  Μανώλαρος Μητρέλος Μικρούλης  Μουτζούρη Μπακοπούλου Μπατσής Μπίνιος Μπουγέτσας Αθ. του Γεωργίου Μπουγέτσας Αθ.του Κων/νου  Ξενάκη Ξενοπούλου Παϊσιος Παληαλέξης  Παππάς  Πέτρου Πήττας Πίτσος Πλασταράς Πολυκανδρίτης Σαμαράς Σταμάτης Στόκα Σωτηρόπουλος Ταμβακίδου  Τσάμης  Φούκας Χουζούρης  Μακρυκωστα
 Σφέτκου Χαλκούτσου.
    Επειδή η διαδικασία της μεταφοράς λογικά ξεκινάει σταδιακά από 29-12-2014, καλό είναι να μου αποσταλούν στο mail μου: gmelissaris@yahoo.gr.

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η υπογεγραμμένος/η …………… ……………. του ……………. και της ……………., κάτοικος …………………………………………..……….., κάτοχος του με αριθμό ………………….δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό  Τμήμα …………..…………., ΑΦΜ…………………………………ΔΟΥ……………………
εξουσιοδοτώ με την παρούσα τον Γεώργιο Μελισσάρη του Χαραλάμπους, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (οδός Ασκληπιού, αρ. 26-28), ΑΜ ΔΣΑ 17124, να παραστεί για λογαριασμό μου και να με εκπροσωπήσει στο Διοικητικό  Εφετείο Αθηνών (Τμήμα 6ο Τριμελές) κατά την δικάσιμο της 4ης Δεκεμβρίου 2014 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο, κατά την συζήτηση της από 19-11-2014 πρόσθετης παρέμβασής μου υπέρ της πτωχής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τη σύνδικο της πτώχευσης Ελένη Τύρου του Γεωργίου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Μαυρομιχάλη, αρ. 46-50 και κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και κατά : α) της υπ’αριθμ. 52/26-6-2013 (προσωρινής) πράξης καταλογισμού τελών χαρτοσήμου  του ανωτέρω Προϊσταμένου του ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. και της συνημμένης από 14-6-2013 έκθεσης επανελέγχου και β) της υπ’αριθμ. 85/25-6-2013 (προσωρινής) πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ και της συνημμένης από 14-6-2013 έκθεσης επανελέγχου της ίδιας ως άνω υπηρεσίας και της σιωπηράς απόρριψης από την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του Ν. 2238/1994 της από 19-7-2013 ενδικοφανούς προσφυγής της πτωχής, προκειμένου να γίνει δεκτή η, συζητούμενη κατά την ανωτέρω ημερομηνία, υπ’αριθμ. κατ. ΠΡΦ131/29-1-2014 προσφυγή και οι υπ’αριθμ. κατ. ΠΛ206/2014 πρόσθετοι λόγοι προσφυγής της ως άνω υπ’ερ ης η πρόσθετη παρέμβασή μου ανώνυμης εταιρείας κατά του καθ’ου η πρόσθετη παρέμβασή μου και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται για την ευδοκίμηση και υποστήριξη της προαναφερόμενης πρόσθετης παρέμβασής μου.
…………………………………….

Ο/η Εξουσιοδοτών/ούσα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Τον δικηγόρο μας Μελισσάρη Γεώργιο

me
Νίκο καλησπέρα. 
1) Σου στέλνω το υπόδειγμα εξουσιοδότησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι εργαζόμενοι και να μου στείλουν ταχυδρομικά στην πιο κάτω διεύθυνση, με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου, για την παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο.
2) Το Δημόσιο κοινοποίησε στη σύνδικο την 6-11-2014 αναγγελία του για απαιτήσεις ΦΠΑ του 2011 ποσού 27.213.771,92 € (είναι το ΦΠΑ από την συγχώνευση της ΦΑΡΜΑΛΕΞ που λέγαμε στη συνάντησή μας). Η σύνδικος έχει ήδη ασκήσει την προβλεπόμενη ενδικοφανή προσφυγή για την ακύρωση του φύλλου ελέγχου ενώ θεωρό ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε ανακοπή κατά της αναγγελίας, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του ΦΠΑ του 2010 (αποσχίσεις κλάδων).
3) Παρά το ότι όλοι θεωρώ ότι συμφώνησαν να κινηθούμε και εμείς κατά του Δημοσίου, μέχρι σήμερα υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν καταβάλει τα 30 ή τα 50 + 30 ευρώ για την ανακοπή/παρέμβαση και για τα μέχρι σήμερα έξοδα (αγωγές, αναγγελίες, επαληθεύσεις κλπ.) που ώφειλαν ήδη από πέρυσι. Αναγράφω τα ονόματα  (αν κάποιοι έχουν ήδη καταβάλει, ζητώ συγγνώμη αλλά δεν αναγράφονται τα ονόματα σε λίγες καταθέσεις από το έγγραφο των κινήσεων που μου εκτύπωσε η τράπεζα) με την εξής επισήμανση: όπως είπαμε και στη συνέλευση, μου είναι αδύνατο να χρηματοδοτώ τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, πέραν αυτών που έχουν ήδη περατωθεί επιτυχώς (δηλ. την αμετάκλητη επιδίκαση των εργατικών απαιτήσεων). Εφόσον η απόφαση για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά του Δημοσίου (τουλάχιστον για την αναγγελία που υπήρχε τότε-για το 2010) πάρθηκε από όλους, νομίζω ότι η καθυστέρηση είναι ήδη μεγάλη.  Και μάλιστα τη στιγμή που πλέον τίθεται το ζήτημα άσκησης νέας ανακοπής κατά της νέας αναγγελίας του Δημοσίου. Εννοείται ότι η καθυστέρηση για όσους δεν έχουν καταβάλει ούτε ένα ευρώ από την αρχή των διεκδικήσεων, έχει ξεπεράσει το λογικό όριο.
Αντάλιαλη, Βεντουρής, Βρύσαλης, Γιαννόπουλος, Ζαχαριουδάκης, Θειακάκη, Ιωαννίδου, Κατσαρός, Κατσούλης, Κεραμιδάς, Κοκκίδου, Κονταξής, Λένης, Λιγνός, Μαγγιώρου, Μαζιώτης, Μαθιούδης, Μητρέλος, Μικρούλης, Μουτζούρη, Μπακοπούλου, Μπούσιας, Ξενάκη, Παπαδογεώργου, Πέτρου, Πίτσος, Πλασταράς, Σουλίου, Στόκα, Σωτηρόπουλος, Τσαμουρτζής, Τσιακόπουλος, Φούκας, Φουρτούνη, Φωτιάδης, Χαρχαντή, Χατζηθάνου, Ψωρομίτας, Αποστολόπουλος, Δεμιτσόγλου, Τιτάκη, Γκολφομήτσου, Αγγελάκη, Αδριανός, Αργυροπούλου, Βέη, Ζηκίδης, Κλάδης, Κόλλια, Λαγουδάκη, Λειβαδάς, Λοράνδος, Λυμπεροπούλου, Ντούλα, Παππά, Πατέστου, Περούλης, Πετροκώστα, Πιτζά, Σαββάλα, Σώζος, Σωτηροπούλου, Τσαμασίρου, Χατζηθάνου, Κυριακάτης, Βρεττός, Ουγγρίνης, Σφέτκου, Χαλκούτσου, Α.Κονδύλη, Χριστάκου, Γεωργιακάκη, Διακομιχάλη, Αδάμ, Μαυραγάνης, Θωμόπουλος, Σμυρναίου, Οικονομοπούλου, Φούρλα, Μελισσουργού, Λιούλιας, Αλεξίου, Αποστόλου, Μπάλλας, Δ.Μπουγέτσας, Τσούτσας, Λούλη, Μπαρτζουλιάνου, Βρυζάκη, Ανδρουλάκη, Παυλίδης, Γώγος, Πουλικαράκου.
4) Αναφορικά με τους πλειστηριασμούς του Μαϊου 2013 (Παλλήνη), τα έξοδα των πράξεων εξόφλησης και του Ταμείου Νομικών ανήλθαν σε 5.008,01 € τα οποία ήδη πληρώθηκαν από μένα και θα αφαιρεθούν αναλογικά κατά την είσπραξη των ποσών από τον καθένα από αυτούς που αφορούν οι πλειστηριασμοί αυτοί. Την Παρασκευή η συμβολαιογράφος θα μου δώσει έτοιμα τα αντίγραφα για να τα δώσω στο Ταμείο Παρακαταθηκών για τη συνέχεια της διαδικασίας δηλ. τον έλεγχο του ΑΦΜ του καθενός (αν υπάρχει κατάσχεση εις χείρας του Ταμείου) οπότε θα ακολουθήσει και η πληρωμή. Γι αυτό οι ενδιαφερόμενοι ας αρχίσουν σιγά σιγά να μου στέλνουν στο mail μου τα ΙΒΑΝ των λογαριασμών τους για να κάνω ηλεκτρονικά τη μεταφορά όταν έλθει η ώρα αυτή, ελπίζω εντός του Δεκεμβρίου. Επισημαίνω ότι από το ποσό, εκτός από τη δική μου αμοιβή, θα παρακρατηθεί απευθείας από το Ταμείο ένα 5 τοις χιλίοις από τον καθένα.

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014Επείγουσα Ανακοίνωση
Αφορά τους συναδέλφους που ΔΕΝ τους έχει καταβληθεί το επίδομα αφερεγγυότητας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από την σημερινή επίσκεψη στον ΟΑΕΔ (Σταδίου & Μπενάκη)  και για να επιταχυνθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης  του επιδόματος αφερεγγυότητας  για τους εναπομείναντες 110 συναδέλφους, θα πρέπει εκείνοι οι συνάδελφοι που ΔΕΝ έχουν πληρωθεί  να στείλουν ένα e-mail με τα εξής στοιχεία.
1.       Μία ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με τα εξής στοιχεία
α. Εκπαιδευτικό επίπεδο , δηλαδή Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ –ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
β. Έγγαμος – Άγαμος-Διαζευμένος-Χήρος
γ.Αριθμός τέκνων – Ανήλικα ή Ενήλικα
δ. Ειδικότητα  και Προϋπηρεσία σε αυτή (σε χρόνια) (π.χ  Ιατρικός Επισκέπτης 10 χρόνια , Υπάλληλος γραφείου 3 χρόνια κ.λ.π)
ε.Ασφαλιστικά ταμεία  Ι.ΚΑ – ΤΕΑΥΦΕ-ΤΣΜΕΔΕ-ΧΗΜΙΚΩΝ κ.λ.π
ζ.Παλαιός ή νέος ασφαλισμένος (σημ: παλαιός θεωρείτε ο  <1993 ασφαλισμένος)
η. Κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία.
2.       Ανίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας  (Alapis) , (που σκοπό έχει να δουν τι επιδόματα είναι καταγεγραμένα στον καθένα μας)
Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να εμπεριέχει ,εκτός από τα στοιχεία του καθενός και τα ζητούμενα που αναλύθηκαν πιο πάνω  και θα είναι υπογεγραμμένη από τον/την δηλών/ούσα ,χωρίς να χρειάζεται επικύρωση.
Το αντίγραφο αυτό συμπληρωμένο, καθώς επίσης και το ανίγραφο της τελευταίας μισθοδοσίας, θα πρέπει να σταλούν με e-mail στον υπάλληλο του ΟΑΕΔ kiamos@oaed.gr Με την ένδειξη ALAPIS

 Συνάδελφοι , όσο πιο γρήγορα και ορθά στείλετε το e-mail με τα επισυναπτόμενα αντίγραφα  στον κο Κιάμο (υπάλληλο ΟΑΕΔ), τόσο πιο σύντομα θα διεκπεραιωθούν οι φάκελοι και θα τρέξει η μηχανογράφηση του ΟΑΕΔ για την πληρωμή του επιδόματος που σημειωτέον εκκαθαρίζεται κάθε Παρασκευή μεσημέρι.

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΣΗΜΑ Ι.Κ.Α.

Ολοκληρώθηκε  η διαδικασία των ενσήμων του Ι.Κ.Α. για όλους μας μέχρι την ημέρα πτώχευσης της εταιρείας . Επίσης ολοκληρώνεται η διαδικασία καταβολής του επιδόματος αφερεγγυότητας . Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος επικοινωνήστε με τον πρόεδρο του σωματείου Λειβαδά - Σταθακόπουλου Νίκου .

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΛΙΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 30 EURO

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
(άρθρ. 91 Πτωχευτικού Κώδικα)

 1. Γεώργιος Αλεξόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών (Ανακρέοντος 72).
 2. Κωνσταντίνος Αλαγιάννης του Πέτρου, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής (Λ. Σουνίου 29).
 3. Βικτωρία Αντάλιαλη του Λαζάρου, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής (Ζιμπίλογλου 14).
 4. Γεώργιος Αρβανάκος του Αναστασίου, κάτοικος Αθηνών (Νεφέλης 53).
 5. Γεώργιος Αρναούτης του Ιωάννη, κάτοικος Ζεφυρίου Αττικής (Πάρνηθος 12).
 6. Απόστολος Βεντουρής του Ανδρέα, κάτοικος Ρίου Αχαΐας (Πιτίτσης 31).
 7. Δημήτριος Βερρής του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών (Κρίσσης 84 - 86).
 8. Ιωάννης Βουβαλίδης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (Κόττου 30).
 9. Νικόλαος Βουγιουκλής του Γεωργίου, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας (Εθνικής Αντιστάσεως 44).
 10. Γεώργιος Βρύσαλης του Παναγιώτη, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής (Σερρών 16Α).
 11. Γεωργίου Σοφία του Γεωργίου, κάτοικος Αταλάντης Φθιώτιδας (Μαραθώνος 3).
 12. Μαρία Γιακουμέλου του Ανδρέα, κάτοικος Αχαρνών Αττικής (Αιγύσθου 23)
 13. Ευάγγελος Γιαννόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής (Υψηλάντου 218).
 14. Ιωάννα Γκιόζου του Αγγελή, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής (Κυζίκου 20).
 15. Αργύριος Γουργούλης του Γεωργίου, κάτοικος Αταλάντης Φθιώτιδος (Τ. Καρατάσου 12).
 16. Αικατερίνη Δελημάρκου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (Φιλελλήνων 31).
 17. Θεόδωρος Διασάκος του Νικολάου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (Παπακυριαζή 7).
 18. Αναστάσιος Δοντάς του Γεωργίου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (Κοραή 5).
 19. Νικόλαος Ευθυμιάδης του Χρήστου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής (Σουλίου 83).
 20. Δημήτριος Ζάγουρας του Αθανασίου, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής (Κεφαλληνίας 18).
 21. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης του Αντωνίου, κάτοικος Γουρνιών Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης.
 22. Βασιλική Ζερμπίνη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (Φιλελλήνων 38).
 23. Σταύρος Ζερμπίνης του Πλάτωνα, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (Αλατσάτων 4Γ).
 24. Αθανάσιος Ζυμάρης του Χρήστου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (Μαργαρίτας & Πυθαγόρα 15).
 25. Ελένη Θειακάκη του Νικολάου, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης (Αριδαίας 13 – 15).
 26. Στυλιανή Ιωαννίδου του Νικολάου, κάτοικος Πειραιά Αττικής (Αριστοφάνους 13).
 27. Αγαμέμνων Καλλιπολίτης του Λάμπρου, κάτοικος Αθηνών (Παρασκευοπούλου 65).
 28. Γεώργιος Καραβίδας του Χρήστου, κάτοικος Ελάτειας Φθιώτιδας.
 29. Ευγένιος Καραβιώτης του Σπυρίδωνα, κάτοικος Αλίμου Αττικής (Βάρναλη 45).
 30. Αντώνιος Καραμίντζιος του Αγγελή, κάτοικος Μαλεσίνας Φθιώτιδας (Ζαχειλά 28).
 31. Φώτιος Κατσαρός του Δημητρίου, κάτοικος Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας (Αγίου Νικολάου 17).
 32. Βασίλειος Κατσίμπρας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κάτω Τιθορέας Ελάτειας.
 33. Αντωνιος Κατσούλης του Ανέστη, κάτοικος Αταλάντης Φθιώτιδας (25ης Μαρτίου 63).
 34. Κωνσταντίνος Κεραμιδάς του Ανδρέα, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (Γ. Ζηκίδη 1).
 35. Μαρία Κοκκίδου του Δημητρίου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής (Μουσών 1).
 36. Ιωάννης Κολομτσάς του Δημητρίου, κάτοικος Αταλάντης Φθιώτιδας (Αίαντος Λοκρού 52).
 37. Όλγα Κονδύλη του Θεοδώρου, κάτοικος Καματερού Αττικής (Πύλου 43).
 38. Βασίλειος Κονταξής του Ιωάννη, κάτοικος Εγλυκάδας Πατρών Αχαΐας (Κλεάρχου 25).
 39. Θεοδώρα – Ελένη Κοντράρου του Γρηγορίου, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (Μάνου Κατράκη 23).
 40. Μαρία Κορρέ του Μιχαήλ, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (Καποδιστρίου 31).
 41. Ευαγγελία Κουραμά του Σωτηρίου, κάτοικος Αταλάντης Φθιώτιδας (Μπιζανίου 5).
 42. Απόστολος Κυριαζής του Δημητρίου, κάτοικος Νίκαιας Αττικής (Άνω Τζουμαγιάς 15).
 43. Αναστάσιος Κύριος του Παναγιώτη, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής (Καπετάν Ζαχαριά 33).
 44. Αθανάσιος Κωστάκος του Νικολάου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (Σεβδικίου 61).
 45. Κων/νος Κώστογλου του Ιωάννη, κάτοικος Ιλίου Αττικής (Ρίου 7).
 46.  Χαράλαμπος Λένης του Στεργίου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (Αθηνάς 14).
 47. Αχιλλέας Λιάπης του Δημητρίου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (Πάρνηθος 12)
 48. Νικόλαος Λιγνός του Γερασίμου, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής (Πανδώρας 20).
 49. Χρυσαφούλα Λουκά του Γεωργίου, κάτοικος Μαλεσίνας Φθιώτιδας (Τζαβέ 7).
 50. Πολυξένη Μαγγιώρου του Αθανασίου, κάτοικος Αθηνών (Μεγάλου  Βασιλείου 8).
 51. Νικόλαος Μαζιώτης του Γεωργίου, κάτοικος Λιβανατών Φθιώτιδας.
 52. Παντελής Μαθιούδης του Εμμανουήλ, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής (Αιγαίου 20).
 53. Παναγιώτης Μανώλαρος του Δημητρίου, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής (Δελφών 5).
 54. Προκόπιος Μητρέλος του Παναγιώτη, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής (Κυνουρίας 6).
 55. Ιωάννης Μικρούλης του Στυλιανού, κάτοικος Καματερού Αττικής (Αρματωλών 1).
 56. Βασίλειος Μουστάκας του Ιωάννη, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (Σιμωνίδου 17).
 57. Αικατερίνη Μουτζούρη του Χρυσοστόμου, κάτοικος Ελληνικού Αττικής (Τριπόλεως 58).
 58. Γερασιμούλα Μπακοπούλου του Ανδρέα, κάτοικος Πατρών Αχαΐας (Ευπαλάμου 16 – 18).
 59. Κωνσταντίνος Μπίνιος του Ηλία, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής (Ερατοσθένους 62).
 60. Αθανάσιος Μπουγέτσας του Γεωργίου, κάτοικος Μαλεσίνας Φθιώτιδας (Γ. Παπαμάρκου 9).
 61. Αθανάσιος Μπουγέτσας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μαλεσίνας Φθιώτιδας (Αναργύρου Μπουγέτσα 30).
 62. Κωνσταντίνος Μπούσιας του Ευαγγέλου, κάτοκος Περιστερίου Αττικής (Πρεβέζης 29).
 63. Μίνα Νικολάκη του Εμμανουήλ, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (Ελικώνος 72).
 64. Άννα Ξενάκη του Μανούσου, κάτοικος Χανίων Κρήτης (Προφήτη Ηλία 93).
 65. Απολλωνία Ξενοπούλου του Ιωσήφ, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Μακεδονίας 58).
 66. Σοφία Οικονόμου του Ευαγγέλου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (Παραδείσου 12).
 67. Κυριάκος Παΐσιος του Αργυρίου, κάτοικος Μαλεσίνας Φθιώτιδας (Αγίας Παρασκευής 55).
 68. Δημήτριος Παληαλέξης του Ευαγγέλου, κάτοικος Αταλάντης Φθιώτιδας (Αργυροκάστρου 10).
 69. Αικατερίνη Παναγιώτου του Γρηγορίου, κάτοικος Λιβανατών Φθιώτιδας.
 70. Αφροδίτη Παπαδογεώργου του Σπυρίδωνος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Κάδμου 2).
 71. Χρήστος Παπαδόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ελάτειας Φθιώτιδας (Μπουμπουλίνας 21).
 72. Καλομοίρα Παπουτσάκη του Βασιλείου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (Πάρνηθος 12).
 73. Κωνσταντίνα Παρσαλίδου του Ελευθερίου, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής (Αλσουπόλεως 4).
 74. Παναγιώτης Πάτρας του Σωτηρίου, κάτοικος Αθηνών (Υψηλάντου 29).
 75. Θεόδωρος Πέρρος του Νικολάου, κάτοικος Αταλάντης Φθιώτιδας (Χαλκιοπούλου 1).
 76. Περικλής Πέτρου του Γεωργίου, κάτοικος Γλυνών Ανατολής Ιωαννίνων.
 77. Σταύρος Πήττας του Μάρκου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Φιλικής Εταιρείας 69).
 78. Ιωάννης Πίτσος του Νικολάου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Στεφάνου Σαράφη 6).
 79. Θεόδωρος Πλασταράς του Σπυρίδωνος, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (Ναρκίσσου 9).
 80. Παναγιώτης Πολυκανδρίτης του Ιωάννη, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (Κρυονερίου 1).
 81. Ταξιάρχης Πονήρας του Αριστοτέλη, κάτοικος Αταλάντης Φθιώτιδας (Δαλιανούδη 26).
 82. Αγγελής Σαμαράς του Γεωργίου, κάτοικος Αταλάντης Φθιώτιδας (Μπιζανίου 1).
 83. Χρήστος Σίψης του Δημητρίου, κάτοικος Λιβανατών Φθιώτιδας.
 84. Ευθυμία Σουλίου του Δημητρίου, κάτοικος Ελάτειας Φθιώτιδας (Ηρώων 102).
 85. Ιωάννης Σταμάτης του Χρήστου, κάτοικος Μαλεσίνας Φθιώτιδας (Αναπαύσεως 5).
 86. Ιωάννα Στόκα του Αντωνίου, κάτοικος Λιβανατών Φθιώτιδας.
 87. Νικόλαος Σωτηρόπουλος του Σπυρίδωνα, κάτοικος Αθηνών (Πατησίων 270).
 88. Μαρία Ταμβακίδου του Άγγελου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Χρυσανθέμων 67).
 89. Ευσεβεία Τριανταφύλλου του Θεοδώρου, κάτοικος Λιβανατών Φθιώτιδας.
 90.  Βασιλική Τρίκκα του Ηλία, κάτοικος Αθηνών (Ανθέων 12).
 91. Γεώργιος Τσάμης του Νικολάου, κάτοικος Αταλάντης Φθιώτιδας (Δημοτικό Διαμέρισμα Κυπαρισσίου).
 92. Χρήστος Τσαμουρτζής του Στυλιανού, κάτοικος Αθηνών (Πάρου 46).
 93. Νικόλαος Τσιακόπουλος του Μαρίνου, κάτοικος Πατρών Αχαΐας (Βασιλείου Ιατρού 11).
 94. Κωνσταντίνος Τσικόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Αταλάντης Φθιώτιδας (Δαλιανούδη 30).
 95. Ευαγγελή Τσίντζου του Ιωάννη, κάτοικος Καλεντζίου Μαραθώνα Αττικής (Πασχαλιάς 5).
 96. Παναγιώτης Φαρδέλας του Χρήστου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (Πανδοσίας 54).
 97. Κωνσταντίνος Φούκας του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Αιγέως 31 – 33).
 98. Ευγενία Φουρτούνη του Γεωργίου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (Πρεβέζης 29).
 99. Διονύσιος Φραγκισκάτος του Ευαγγέλου, κάτοικος Γέρακα Αττικής (Βυζαντίου 5).
 100. Παναγιώτης Φωτιάδης του Δημητρίου, κάτοικος Πατρών Αχαΐας (Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 10).
 101. Αναστασία Χαρχαντή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Σπάτων Αττικής (Ηρακλείου 3).
 102. Ελένη Χατζηθάνου του Στυλιανού, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (Λεύκης και Ιβίσκων 2).
 103. Γιάννης Χατζηκομνίτσας του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών (Θεσσαλονίκης 37).
 104. Ηλίας Χουζούρης του Ιωάννη, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής (Ήρας 11Α).
 105. Γεώργιος Ψωρομίτας του Σπυρίδωνος, κάτοικος Μαλεσίνας Φθιώτιδας (Γ. Παπαμάρκου 21).
 106. Delija (Ντελίγια) Pavlin (Παβλίν) του Gasper (Γκάσπερ), κάτοικος Αθηνών (Θήρας 120).
 107.  Ευάγγελος Αποστολόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Θ.Σοφούλη, αρ. 75
 108.  Χρήστος Βουγιουκλής του Γεωργίου, κάτοικος Κρυονερίου, οδός Αγ.Τριάδος, αρ. 221
 109.  Αναστασία Δέδε του Γεωργίου, κάτοικος Αφιδνών, οδός Δεξαμενής, αρ. 4
 110.  Παναγιώτης Δεμιτσόγλου του Φωτίου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Κιθαιρώνος, αρ. 11
 111.  Βασίλειος Ντάρλας του Αριστείδη, κάτοικος Περιστερίου, οδός Καπετάν Χρονά, αρ. 36
 112.  Θρασύβουλος Παπαδόπουλος του Θεοδώρου, κάτοικος Περιστερίου, οδός Αθηνογένους, αρ. 1
 113.  Κων/νος Παππάς του Ιωάννη, κάτοικος Ιωαννίνων, οδός Ελ.Ζωγράφου, αρ. 33 
 114.  Σταυρούλα Τασάκου του Νικολάου, κάτοικος Περιστερίου, οδός Κήπων, αρ. 66 & Ρόδων, αρ. 37
 115.  Κων/να Μαρία Τιτάκη του Εμμανουήλ, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Γκούρα, αρ.1
 116.  Αρχοντία Γκολφομήτσου του Μάρκου, κάτοικος Αγ.Κων/νου, οδός Κύπρου, αρ. 5
117.                      Καλλιόπη Αγγελάκη του Εμμανουήλ, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Άργους αρ. 20
118.                      Νικόλαος Αδριανός του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Βεΐκου αρ. 27, Κουκάκι.
119.                      Άννα Αργυροπούλου του Τιμοθέου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου 81.
120.                      Μαρία Βέη του Ευαγγέλου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Δρυάδων αρ. 33.
121.                      Δημήτριος Γκικάκης του Παναγιώτη, κάτοικος Ωρωπού Αττικής, οδός Μελισσηνού αρ. 9
122.                      Ιωάννης Ζηκίδης του Αντωνίου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Φτέρης αρ. 4.
123.                      Βασιλική Καλαματιανού του Ιωάννη, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Ναπολέοντος Ζέρβα, αρ. 16.
124.                      Ευαγγελία Καλογιάννη του Αντωνίου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Προμηθέως αρ. 19Α.
125.                      Μιχαήλ Κιζιρίδης του Διογένη, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Γρ. Κυδωνιών αρ. 11.
126.                      Μαρία Κιντή του Χαραλάμπους, κάτοικος Πετρούπουλης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 50.
127.                      Παναγιώτης Κλάδης του Δημητρίου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Αδμήτου αρ. 38.
128.                       Κωνσταντίνα Κοκιούση του Παναγιώτη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους, αρ. 31.
129.                      Αργυρώ Κόλλια του Γεωργίου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, Λεωφόρος Κρυονερίου, αρ.9.
130.                      Κωνσταντίνος Κονιτόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Κυκλάδων, αρ. 4.
131.                      Μαρία Κονταξάκη του Νικολάου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Σπετσών και Πεύκων, αρ. 16.
132.                      Ειρήνη Κοπέλου του Μάρκου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκύρου, αρ. 18 (Κυψέλη).
133.                      Δημήτριος Κούκος του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Παταράκη, αρ. 6 (Πολύγωνο).
134.                      Κωνσταντίνος Κυριακίδης του Νικολάου, κάτοικος Άνω Ηλιούπολης Αττικής, οδός Θεσσαλίας αρ. 62 και Φθιώτιδος αρ. 2.
135.                      Χρήστος Κυριακόπουλος του Χαραλάμπους, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πυθαγόρα, αρ. 8.
136.                      Μαρία Λαγουδάκη του Στυλιανού, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Πιπίνου, αρ. 39.
137.                      Ευστράτιος Λεβέντης του Παναγιώτη, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Ομήρου, αρ. 24.
138.                      Νικόλαος Λειβαδάς – Σταθακόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος  Παραλίας Πατρών, οδός Μακεδονίας, αρ. 8.
139.                      Γεώργιος Λοράνδος του Ανδρέα, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ακροπόλεως, αρ. 81.
140.                      Γεωργία Λυμπεροπούλου του Ιωάννη, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Δωδώνης, αρ. 36.
141.                      Σπυριδούλα Μπαρλίκα του Αντωνίου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως, αρ. 16.
142.                      Χρήστος Μπατσής του Σπυρίδωνος, κάτοικος Στεφάνης Δερβενοχωρίων Βοιωτίας.
143.                       Μαρία Μπλέτα του Φωτίου, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, Χελμού, αρ. 46.
144.                      Ορσαλία Μπότση του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρύδη, αρ. 1.
145.                      Αθανάσιος Μουσαβερές του Γεωργίου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Φιλελλήνων αρ. 43.
146.                      Σταυρούλα Ντασκαγιάννη του Αχιλλέα, κάτοικος Πειραιά, οδός Νεωρίων, αρ. 110.
147.                      Ευαγγελία Ντούλα του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ανοίξεως, οδός Ιπποκράτους αρ. 3.
148.                      Ιωάννης Παναγιωτίδης του Ευσταθίου, κάτοικος Αγίου Αρτεμίου, οδός Ανατολίου, αρ. 7.
149.                      Βασιλική Παπαματθαίου του Ηλία, κάτοικος Κεφαλαρίου, οδός Δηληγιάννη, αρ. 88.
150.                      Ευθυμία Παπαναστασίου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μηδείας, αρ. 41.
151.                      Βαϊα Παππά του Ευριπίδη, κάτοικος Λαμπρινής, οδός Σαβαγηνών, αρ. 2.
152.                      Αικατερίνη Πατέστου του Ελευθερίου, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Βίκτωρος Ουγκώ αρ. 23.
153.                      Κοσμάς Περούλης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Αδριανίου, αρ. 24.
154.                      Άννα Πετροκώστα του Στεφάνου, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Ομήρου, αρ. 20.
155.                      Ιωάννης Πήλικας του Διονυσίου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Χλόης, αρ. 14.
156.                      Βασιλική Πιτζά του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Δελλαπόρτα, αρ. 32-34 (Γκύζη).
157.                       Βασιλική Ρήγα του Χρήστου, κάτοικος Λαμπρινής Αττικής, οδός Κορωνείας, αρ. 5.
158.                      Αντωνία Σαββάλα του Χρήστου, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος αρ.  197.
159.                      Νικόλαος Σκαράκης του Μιχαήλ, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 21.
160.                      Πηνελόπη Σταματοπούλου του Ευσταθίου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Μουσών, αρ. 18.
161.                       Γεώργιος Σώζος του Σωτηρίου, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Βαλτετσίου αρ. 15.
162.                      Αμαλία Σωτηροπούλου του Σπήλιου, κάτοικος Μενιδίου Αττικής, οδός Αιγαίου, αρ. 11.
163.                      Δέσποινα Ταβουλάρη του Θεοχάρη, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Λασκαρίδου, αρ. 58.
164.                      Δημήτριος Τσαμασίρος του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μηθύμνης, αρ. 28 – Κυψέλη.
165.                      Απόστολος Τρίμμης του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Παρμενίδου, αρ. 29 (Μετς).
166.                      Θεόδωρος Χατζηθάνου του Στυλιανού, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Ιβίσκου, αρ. 1.
167.   Ιωάννης Κυριακάτης του Λεωνίδα, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Δοϊράνης, αρ. 31.
168.   Μιχάλης Βρεττός, του Νικολάου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Κρέμου, αρ. 118.
169.   Αλέξανδρος Ουγγρίνης του Μιχαήλ, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Παρθενώνος, αρ. 44.
 1. Αργυρώ Μακρυκώστα του Αθανασίου, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Πολυτεχνείου, αρ. 66
 2.  Κλεονίκη Σκριβάνου του Χρήστου, κάτοικος Βούλας, οδός Αντιοχείας, αρ. 4
172.   Γαρυφαλλιά Σφέτκου του Συμεών, κάτοικος Σπάτων, οδός Ηρακλείου, αρ. 24
173.   Αγάθη Χαλκούτσου του Ιωάννη, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Αργοστολίου, αρ. 11
174.   Αδριανή Κονδύλη του Δημητρίου, κάτοικος Παλλήνης, οδός Ασκληπιού, αρ. 49
175.   Γρηγόριος Κοντογιάννης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών (Λαζαράδων 21).
176.   Δημήτριος Κακουλάκης του Μύρωνα, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Δ.Γληνού, αρ. 32
177.   Σοφία Χριστάκου του Γεωργίου, κάτοικος Περάματος, οδός Λακωνίας, αρ. 37
178.   Δέσποινα Γεωργιακάκη του Ιωσήφ, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Διστόμου, αρ. 3
179.   Ευδοξία Διακομιχάλη του Εμμανουήλ, κάτοικος Πειραιά, οδός Σερίφου, αρ. 49
180.   Νικόλαος Πεθαινός του Χρήστου, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Τσακάλωφ, αρ. 5-7
181.   Γεώργιος Καρακάξης του Κων/νου, κάτοικος Λιβανάτων
182.   Λουκάς Μακρής του Ιωάννη, κάτοικος Κυρτώνης Φθιώτιδας
183.   Στυλιανός Αδάμ του Βασιλείου, κάτοικος Λιβανάτων
184.   Παναγιώτης Μαυραγάνης του Αθανασίου, κάτοικος Ελάτειας Φθιώτιδας
185.   Δημήτριος Θωμόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσσαλονίκης, οδός Αγ.Τριάδας, αρ.7
186.   Ασημίνα Αγγελοπούλου του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Χείρωνος, αρ.2
187.   Κων/να Σμυρναίου του Σταματίου, κάτοικος Αγ.Παρασκευής, οδός Σ.Καράγιωργα, αρ. 1
188.   Γεωργία Οικονομοπούλου του Χαραλάμπους, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγχιάλου, αρ. 30
189.   Αριστέα Φούρλα του Σεραφείμ, κάτοικος Αθηνών, οδός Τζουμαγιάς, αρ. 37
190.   Ελισσάβετ Θεοδώρου του Νικολάου, κάτοικος Αγίων Αναργύρων, οδός Θράκης, αρ. 7
191.   Βασιλική Μελισσουργού του Στυλιανού, κάτοικος Περιστερίου, οδός Κυδωνιών, αρ. 16
192.   Πέτρος Λιούλιας του Παναγιώτη, κάτοικος Κρυονερίου, οδός Σμύρνης, αρ.3
 1. Λαμπρινή Βρυζάκη του Παύλου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ηλείας, αρ. 372
 2. Γεώργιος Στυλιανού του Δημητρίου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Χατζηευαγγέλου, αρ. 16
 3. Μαρία Ανδρουλάκη του Γεωργίου, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Ναυπάκτου, αρ. 21
 4. Χρήστος Αντωνιάδης του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Φαίδρας, αρ.3
 5. Λάζαρος Αλεξανδρής του Πέτρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μαδύττου, αρ.55
 6. Πρόδρομος Παυλίδης του Φωτίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μαδύτου, αρ. 55
 7. Βασίλειος Γώγος του Ευριπίδη, κάτοικος Ιλίου, οδός Κιθαιρώνος, αρ. 7
 8. Κων/να Πουλικαράκου του Ηλία, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσιμισκή, αρ. 28-30
 9. Ασημίνα Αλεξίου του Δημητρίου, κάτοικος Λιβανάτων Φθιώτιδας
 10. Ανέστης Αποστόλου του Γεωργίου, κάτοικος Μεγαλοπλάτανου Αταλάντης
 11. Ηλίας Γερούλη του Νικολάου, κάτοικος Αταλάντης, οδός Αναπαύσεως, αρ. 10
 12. Τσιτσίνο Γκουγκουνισβίλη του Γκερόντη, κάτοικος Αταλάντης, οδός Ρηγ.Φερραίου, αρ. 5
 13. Κων/νος Μπάλλας του Παναγιώτη, κάτοικος Αταλάντης, οδός Μπιζανίου, αρ. 7
 14. Δημήτριος Μπουγέτσας του Νικολάου, κάτοικος Μαλεσίνας, οδός Κυριακίδου, αρ. 2
 15. Ανδρέας Σέττος του Μάρκου, κάτοικος Μαλεσίνας, οδός Αγ.Γεωργίου, αρ.68
 16. Σπυρίδων Χασάνδρας του Γεωργίου, κάτοικος Αταλάντης, οδός Ν.Αβραάμ, αρ. 37
 17. Βασίλειος Τσούτσας του Δημητρίου, κάτοικος Αγρινίου, οδός Μελισσουργών, αρ. 17
 18. Νίκη Λούλη του Αριστείδη, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ηρακλέους, αρ. 204
 19. Νικολίτσα Μπαρτζουλιάνου του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Κηφισοδότου, αρ. 6